ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชาญณรงค์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คุณธรรมและความโปร่งใส
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2019
ปรับปรุง 23/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 50104
Page Views 57265
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านรางม่วง จอมบึง จอมบึง
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จอมบึง จอมบึง
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จอมบึง จอมบึง
4 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จอมบึง จอมบึง
5 โรงเรียนบ้านหนองขนาก จอมบึง จอมบึง
6 โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) จอมบึง จอมบึง
7 โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) จอมบึง จอมบึง
8 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ด่านทับตะโก จอมบึง
9 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ด่านทับตะโก จอมบึง
10 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ด่านทับตะโก จอมบึง
11 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ด่านทับตะโก จอมบึง
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ด่านทับตะโก จอมบึง 032-265022
13 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ด่านทับตะโก จอมบึง
14 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล ด่านทับตะโก จอมบึง
15 โรงเรียนบ้านหุบพริก ด่านทับตะโก จอมบึง
16 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ปากช่อง จอมบึง
17 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ปากช่อง จอมบึง
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปากช่อง จอมบึง
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปากช่อง จอมบึง
20 โรงเรียนวัดปากช่อง ปากช่อง จอมบึง
21 โรงเรียนบ้านพุแค ปากช่อง จอมบึง
22 โรงเรียนวัดนาสมอ ปากช่อง จอมบึง
23 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ปากช่อง จอมบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) รางบัว จอมบึง
25 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) รางบัว จอมบึง
26 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย รางบัว จอมบึง
27 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน รางบัว จอมบึง
28 โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ รางบัว จอมบึง
29 โรงเรียนบ้านเบิกไพร เบิกไพร จอมบึง
30 โรงเรียนบ้านหนองปรือ เบิกไพร จอมบึง
31 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า เบิกไพร จอมบึง
32 โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา เบิกไพร จอมบึง
33 โรงเรียนบ้านสันดอน แก้มอ้น จอมบึง
34 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง แก้มอ้น จอมบึง
35 โรงเรียนบ้านวังปลา แก้มอ้น จอมบึง
36 โรงเรียนมหาราช 7 แก้มอ้น จอมบึง
37 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ แก้มอ้น จอมบึง
38 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง แก้มอ้น จอมบึง
39 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ แก้มอ้น จอมบึง
40 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก แก้มอ้น จอมบึง
41 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน แก้มอ้น จอมบึง
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา บ้านคา บ้านคา
43 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด บ้านคา บ้านคา
44 โรงเรียนบ้านคาวิทยา บ้านคา บ้านคา
45 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา บ้านคา
46 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา บ้านคา
47 โรงเรียนบ้านลำพระ บ้านคา บ้านคา
48 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ บ้านคา บ้านคา
49 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา
50 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน บ้านบึง บ้านคา
51 โรงเรียนบ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา
52 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ บ้านบึง บ้านคา 032711191
53 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) บ้านบึง บ้านคา
54 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู บ้านบึง บ้านคา
55 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา
56 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ บ้านคา
57 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) หนองพันจันทร์ บ้านคา
58 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หนองพันจันทร์ บ้านคา
59 โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) หนองพันจันทร์ บ้านคา
60 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา
61 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน ดอนทราย ปากท่อ
62 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา ดอนทราย ปากท่อ
63 โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) ดอนทราย ปากท่อ
64 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน ดอนทราย ปากท่อ
65 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ดอนทราย ปากท่อ
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ดอนทราย ปากท่อ
67 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ปากท่อ
68 โรงเรียนบ้านพุคาย ทุ่งหลวง ปากท่อ
69 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง ปากท่อ
70 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ทุ่งหลวง ปากท่อ
71 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ทุ่งหลวง ปากท่อ
72 โรงเรียนวัดสันติการาม ทุ่งหลวง ปากท่อ
73 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งหลวง ปากท่อ
74 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ทุ่งหลวง ปากท่อ
75 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ทุ่งหลวง ปากท่อ
76 โรงเรียนวัดหนองบัว บ่อกระดาน ปากท่อ
77 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ บ่อกระดาน ปากท่อ
78 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม บ่อกระดาน ปากท่อ
79 โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณวิทยา ปากท่อ ปากท่อ
80 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ปากท่อ ปากท่อ
81 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ปากท่อ ปากท่อ
82 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ ปากท่อ ปากท่อ
83 โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) ปากท่อ ปากท่อ
84 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ป่าไก่ ปากท่อ
85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ป่าไก่ ปากท่อ
86 โรงเรียนบ้านยางคู่ ยางหัก ปากท่อ
87 โรงเรียนบ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ
88 โรงเรียนบ้านท่ายาง ยางหัก ปากท่อ
89 โรงเรียนสีวะรา ยางหัก ปากท่อ
90 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ยางหัก ปากท่อ
91 โรงเรียนบ้านหินสี สาขาบ้านลานคา ยางหัก ปากท่อ
92 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ยางหัก ปากท่อ
93 โรงเรียนบ้านไทรงาม ยางหัก ปากท่อ
94 โรงเรียนวัดวังมะนาว วังมะนาว ปากท่อ
95 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังมะนาว ปากท่อ
96 โรงเรียนบ้านมณีลอย วังมะนาว ปากท่อ
97 โรงเรียนวัดหัวป่า วัดยางงาม ปากท่อ
98 โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม ปากท่อ
99 โรงเรียนวัดวันดาว วันดาว ปากท่อ
100 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม หนองกระทุ่ม ปากท่อ
101 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ หนองกระทุ่ม ปากท่อ
102 โรงเรียนวัดโพธิศรี หนองกระทุ่ม ปากท่อ
103 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม ปากท่อ
104 โรงเรียนบ้านเขาช้าง หนองกระทุ่ม ปากท่อ
105 โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน ปากท่อ
106 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน ปากท่อ
107 โรงเรียนบ้านพุเกตุ ห้วยยางโทน ปากท่อ
108 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน ปากท่อ 0-3222-8159
109 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อ่างหิน ปากท่อ
110 โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ่างหิน ปากท่อ
111 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ่างหิน ปากท่อ
112 โรงเรียนบ้านโป่ง อ่างหิน ปากท่อ
113 โรงเรียนบ้านปากสระ จอมประทัด วัดเพลง
114 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) จอมประทัด วัดเพลง
115 โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ วัดเพลง วัดเพลง
116 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย วัดเพลง วัดเพลง
117 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดเพลง วัดเพลง
118 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) วัดเพลง วัดเพลง
119 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล วัดเพลง วัดเพลง
120 โรงเรียนวัดเวียงทุน เกาะศาลพระ วัดเพลง
121 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ เกาะศาลพระ วัดเพลง
122 โรงเรียน กลุ่มนักข่าวหญิงสอง(บ้านบ่อหวี) ตะนาวศรี สวนผึ้ง
123 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง
124 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตะนาวศรี สวนผึ้ง
125 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตะนาวศรี สวนผึ้ง
126 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ท่าเคย สวนผึ้ง
127 โรงเรียนบ้านมะขามเอน ท่าเคย สวนผึ้ง
128 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ท่าเคย สวนผึ้ง
129 โรงเรียนวัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) ท่าเคย สวนผึ้ง
130 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี ท่าเคย สวนผึ้ง
131 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ท่าเคย สวนผึ้ง
132 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ป่าหวาย สวนผึ้ง
133 โรงเรียนบ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง
134 โรงเรียนบ้านหนองขาม ป่าหวาย สวนผึ้ง
135 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ป่าหวาย สวนผึ้ง 032731880
136 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 ป่าหวาย สวนผึ้ง 032841422
137 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ป่าหวาย สวนผึ้ง
138 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ (สาขาวังส้มป่อย) สวนผึ้ง สวนผึ้ง
139 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง
140 โรงเรียนวัดนาขุนแสน สวนผึ้ง สวนผึ้ง
141 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง สวนผึ้ง
142 โรงเรียนสินแร่สยาม สวนผึ้ง สวนผึ้ง
143 โรงเรียนบ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง
144 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สวนผึ้ง สวนผึ้ง
145 โรงเรียนวัดเกตุน้อย คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี
146 โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี
147 โรงเรียนวัดเหนือวน คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี
148 โรงเรียนจันทคามวิทยา คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี
149 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี 0898006220
150 โรงเรียนแคทรายวิทยา คูบัว เมืองราชบุรี
151 โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) คูบัว เมืองราชบุรี
152 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ คูบัว เมืองราชบุรี 032-716769
153 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ คูบัว เมืองราชบุรี
154 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว คูบัว เมืองราชบุรี
155 โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) ดอนตะโก เมืองราชบุรี
156 โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ดอนตะโก เมืองราชบุรี
157 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล ดอนตะโก เมืองราชบุรี
158 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่ เมืองราชบุรี
159 โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) ดอนแร่ เมืองราชบุรี
160 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) ท่าราบ เมืองราชบุรี
161 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ น้ำพุ เมืองราชบุรี
162 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว น้ำพุ เมืองราชบุรี 032735478
163 โรงเรียนวัดน้ำพุ น้ำพุ เมืองราชบุรี
164 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) บางป่า เมืองราชบุรี
165 โรงเรียนวัดอัมพวัน บางป่า เมืองราชบุรี
166 โรงเรียนวัดพเนินพลู บางป่า เมืองราชบุรี 0-3226-3057
167 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม บ้านไร่ เมืองราชบุรี
168 โรงเรียนทบอ. โยธินวิทยา พงสวาย เมืองราชบุรี
169 โรงเรียนวัดท้ายเมือง พงสวาย เมืองราชบุรี 032321960
170 โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) พิกุลทอง เมืองราชบุรี
171 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สามเรือน เมืองราชบุรี
172 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา หนองกลางนา เมืองราชบุรี
173 โรงเรียนวัดบางกระ หนองกลางนา เมืองราชบุรี
174 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
175 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม หน้าเมือง เมืองราชบุรี
176 โรงเรียนอนุบาลธรรมนิตย์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
177 โรงเรียนสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
178 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี
179 โรงเรียนนารีวิทยา หน้าเมือง เมืองราชบุรี
180 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน้าเมือง เมืองราชบุรี
181 โรงเรียนอนุบาลภัททณี หน้าเมือง เมืองราชบุรี
182 โรงเรียนดรุณาราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี
183 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
184 โรงเรียนอนุบาลชูใจ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
185 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี
186 โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) หลุมดิน เมืองราชบุรี
187 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) หินกอง เมืองราชบุรี -032736073
188 โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก(อนันตกูลอุปถัมภ์) หินกอง เมืองราชบุรี
189 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) หินกอง เมืองราชบุรี
190 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง หินกอง เมืองราชบุรี
191 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
192 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
193 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี 032370391
194 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) อ่างทอง เมืองราชบุรี
195 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ่างทอง เมืองราชบุรี
196 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ่างทอง เมืองราชบุรี
197 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก อ่างทอง เมืองราชบุรี
198 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
199 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
200 โรงเรียนบ้านเขากรวด เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
201 โรงเรียนทบอ.บูรณวิทยา เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
202 โรงเรียนบ้านเขาสวนหลวง เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
203 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
204 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เขาแร้ง เมืองราชบุรี
205 โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
206 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
207 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
208 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
209 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) โคกหม้อ เมืองราชบุรี