ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าอาวาสวัดเขาไก่แจ้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน (อ่าน 141)
ร้าน นานาภัณฑ์ ตลาดป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบจักรยาน 2 คัน (อ่าน 205)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนผึ้งให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก (อ่าน 123)
เลี้ยงอาหารเด็กๆ (อ่าน 155)
ครู DARE (อ่าน 141)
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 165)
หลวงพ่อวัดเขาไก่แจ้ แจกทุนการศึกษา 20 ทุนให้นักเรียน (อ่าน 188)
มอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ่าน 174)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 119)
ชั้น ป.5 ฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งมดลูก (อ่าน 159)
โรงพยาบาลสวนผึ้ง ให้บริการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ป.5 เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (อ่าน 348)
ตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้าตามอาคารเรียน เมื่อ 3 มิ.ย.62 (อ่าน 374)
โรงพยาบาลสวนผึ้งให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปาก เมื่อ 10 ก.ค.62 (อ่าน 354)
ผู้ใหญ่ใจดี มอบข้าวสารและเครื่องปรุงอาหาร ให้โรงเรียน (อ่าน 337)
ตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 350)
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 387)
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ให้บริการตรวจความสะอาดร่างกายนักเรียน (อ่าน 124)
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ (อ่าน 156)
รับวัคซีนประจำปี (อ่าน 364)
ตรวจสุขภาพในช่องปาก (อ่าน 313)
ผู้ใหญ่ใจดี มอบของใช้และขนมให้นักเรียน ทั้งโรงเรียน (อ่าน 383)
ตรวจหาไอโอดีนในเกลือ ที่นักเรียนนำมาจากบ้าน (อ่าน 328)
บริษัทโตโยต้า เค มอเตอร์ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า มอบทุนการศึกษา (อ่าน 152)