ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การรายงานผลการดำเนิน ปีการศึกษา 2562 ไม่มีรายงานผลการดำเนินการ
เนื่องจากเริ่มจัดทำ ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก