ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีO31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีที่อยู่ติดต่อ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 
999 หมู่ 8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
email  :  kaijaescool@gmail.com 
โทร  0819956040