ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้  999 หมู่ 8  ตำบลท่าเคย
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
e-mail : kaijae_school@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------