ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร

นายชาญณรงค์  แก้วมณี  (CHANNARONG  KAEWMANEE)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
หมายเลขโทรศัพท์ : 0819956040
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
จำนวน ชาย 4   คน หญิง 9  คน รวมทั้งหมด 13  คน
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
 
นายชาญณรงค์ แก้วมณี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
 
  
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
     ครู ชำนาญการพิเศษ
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
   ครู ชำนาญการพิเศษ
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
          ครู
 
 
           ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
 
 
นางสาวอังคณา มีพรบูชา
             ครู
 
 
นางสาววิมาลา ขุนณรงค์
   เจ้าพนักงานธุรการ
       
             นางสาวชลธิชา วงษ์กัณหา
                 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ