ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
kru53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.28 KB 744
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.04 KB 745
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.66 KB 744
O1 โครงสร้างสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.53 KB 744
ทะเบียนคุมจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.72 KB 748
ทะเบียนคุมจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.13 KB 745
O22 ประกาศ จัดซื้อ จ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 745
O21 แผนการเงินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 748
O20 การบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 745
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.61 KB 744
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.93 KB 754
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.12 KB 743
9 ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 754
8 ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 753
7 ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.02 KB 752
6 ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.86 KB 754
5 ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 755
4 ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.52 KB 755
3ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 754
2ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.63 KB 757
1 คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.63 KB 753
O3 อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 753
o12รายงานดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 755
o12ปก นำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.37 KB 756
OIT39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.87 KB 757
OIT37 - การจัดการความเสี่ยงทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.11 KB 754
OIT36 - รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 484.93 KB 754
OIT34 - เจตจำนงไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.77 KB 752
OIT16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.82 KB 755
OIT15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.04 KB 757
โครงการประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 755
โครงการอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.87 KB 754
OIT11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.34 KB 785
O19 รายงานการกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.67 KB 781
OIT11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.34 KB 787
O19 รายงานการกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.88 KB 782
O3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.29 KB 777
O3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.62 KB 783
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.92 KB 776
เพลงโรงเรียนสุจริต MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.21 MB 786
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.3 KB 788
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.82 KB 780
บทบาทหน้าที่ของ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.92 KB 1778
OIT16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.66 KB 781
OIT15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.66 KB 995
รวมเล่นโครงการ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 785
O10 แผนดำเนินงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.72 KB 780
OIT13 - คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 783
OIT13 - คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.06 KB 782
OIT13 - คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.43 KB 777
OIT13 - คู่มือปฏบัติงานบุคลากร - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.35 KB 776
OIT40 - รายงานผลการป้องกันการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.73 KB 782
OIT39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.93 KB 782
OIT37 - การจัดการความเสี่ยงทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.09 KB 776
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.37 KB 780
O18การบริหารงานงบประมาณ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.92 KB 779
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.43 KB 783
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 782
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.46 KB 781
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.6 KB 791
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 784
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.45 KB 777
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.62 KB 780
25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 780
O26 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 780
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.55 KB 778
ขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.85 KB 780
การรับนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.65 KB 778
การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.17 KB 783
การขอผ่อนผันเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 781
การขอใบแทนใบรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 778
การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.66 KB 780
การขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.35 KB 780
OIT48 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.48 KB 776
OIT47 - มาตรการป้องกันทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.15 KB 780
OIT46 - มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.58 KB 775
OIT45 - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.88 KB 781
OIT44 - มาตรการความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.7 KB 773
OIT43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.86 KB 780
OIT42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.54 KB 777
OIT34-เจตจำนงไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.8 KB 775
ITA38 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 773
ITA35 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 770
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 757
facebook 781
โครงสร้างหน่วยงาน PNG Image ขนาดไฟล์ 84.93 KB 778
แผนที่ 809
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.95 KB 913
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.05 KB 791